0
Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem

Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia fabrycznej usterki należy zgłosić reklamacje, drogą mailową, przesyłając zgłoszenie na adres biuro@meblezet.pl.

2. Prawidłowo złożona reklamacja, zawiera: symbole uszkodzonych elementów z instrukcji, zdjęcia uszkodzeń lub całego elementu z zaznaczonym miejscem uszkodzenia, nr faktury zakupu.

3. Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu traktowane są jako reklamacje płatne.

4. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towaru przez kupującego.

Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem może bez podawania przyczyn odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru, o czym Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę podczas zawierania umowy.

2. Odstąpienie od umowy powinno zostać dokonane w formie pisemnej poprzez wypełnienie formularza zwrotu dostępnego jako załącznik poniżej i przesłanie go wraz z produktem, listem poleconym lub mailowo.

GA STAR s.c.

ul.Poznańska 9

63-300 Pleszew

biuro@meblezet.pl

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku towaru, który został wykonany na indywidualne zamówienie Klienta.

4.  Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Towar musi zostać zwrócony sprzedającemu nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym kupujący odstąpił od umowy. Wyjątkiem będzie sytuacja w której sprzedający sam zaproponował, że odbierze towar. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi klient. Paczka musi być zapakowana w sposób bezpieczny.

6. Zwrot środków, nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jaki był użyty podczas transakcji, chyba, że strony wspólnie ustalą inny sposób zwrotu. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności.

7.Zwrotu towaru o którym mowa w ust. 5 nastąpi na koszt Klienta będącego Konsumentem jeżeli zamówiony towar zostanie przez Sprzedawcę dostarczony do miejsca niebędącego dla Konsumenta miejscem jego zamieszkania w chwili zawierania umowy.

6. Jeżeli zakup dotyczył kilku produktów, a zwrot dotyczy tylko części z nich. Po otrzymaniu zwrotu Sprzedawca wystawi fakturę korygującą, którą Klient powinien podpisać i zwrotnie odesłać.

7. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania podpisanej kopii faktury korygującej Sprzedawca zwróci pieniądze na podane przez Klienta konto.

8. Zwrotowi podlegają należność z tytułu zakupu towaru wraz z kosztami dostawy towaru. W przypadku, gdy Klient będący Konsumentem wybierze sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, to wówczas Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności, wtedy przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz wtedy kiedy przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

10. Kupujący odpowiada, za zmniejszenie wartości towaru, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr.1, wzór formularza odstąpienia od umowy.