meble na raty
rabat3% za newsletter
aktualne kody rabatowe meblezet.com

Odstąpienie od umowy

1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od transakcji bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. 

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania przez kupującego towaru, a w przypadku towaru dostarczanego partiami, w momencie otrzymania ostatniej części zamówienia.

3. Kupujący może odstąpić od umowy składając odpowiednie oświadczenie sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub przy użyciu wzoru udostępnionego jako załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Aby odstąpić od umowy wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem wyżej wskazanego terminu na adres: 

GA STAR s.c.

ul.Poznańska 9

63-300 Pleszew

5. W przypadku odstąpienia od umowy na powyższych zasadach, Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności.

6.  Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Towar musi zostać zwrócony sprzedającemu nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym kupujący odstąpił od umowy. Wyjątkiem będzie sytuacja w której sprzedający sam zaproponował, że odbierze towar. Paczka musi być zapakowana w sposób bezpieczny.

8. Zwrot środków, nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jaki był użyty podczas transakcji, chyba, że strony wspólnie ustalą inny sposób zwrotu.

9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności, wtedy przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz wtedy kiedy przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu an swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

10. Kupujący odpowiada, za zmniejszenie wartości towaru, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania rzeczy.

Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia fabrycznej usterki należy zgłosić reklamacje, drogą mailową, przesyłając zgłoszenie na adres biuro@meblezet.pl.

2. Prawidłowo złożona reklamacja, zawiera: symbole uszkodzonych elementów z instrukcji, zdjęcia uszkodzeń lub całego elementu z zaznaczonym miejscem uszkodzenia, nr faktury zakupu.

3. Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu traktowane są jako reklamacje płatne.

4. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towaru przez kupującego.

Załącznik nr.1, wzór formularza odstąpienia od umowy.