0
Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem

§I - Postanowienia ogólne

 

1.Niniejszy regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego meblezet.com, prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej www.meblezet.com.

 

2.Portale, o których mowa w pkt. 1, stanowią integralną część strony internetowej www.meblezet.com. Po wpisaniu adresu sklepu internetowego meblezet.com nastąpi automatyczne przekierowanie Użytkownika sieci internetowej na stronę internetową www.meblezet.com.

 

3.Strony internetowe, o których mowa w pkt. 2, są zastrzeżone i stanowią wyłączną własność Adama Włodarczyka, Małgorzaty Doczekalskiej prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej Ga Star s.c. z siedzibą w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 9, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 4800/00; nr NIP 6172007273, nr REGON 251460916,

 

4.Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 

a)Regulamin – niniejszy regulamin określający ogólne warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego meblezet.com,

 

b)Strona internetowa lub strona- zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci internetowej obsługiwanej sklep internetowy mebleZET, umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z przygotowanych w celach marketingowych mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez sklep internetowy mebleZET lub jego partnerów oraz realizację operacji handlowych przez internet,

 

c)Użytkownik – osobę fizyczna, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez sklep internetowy mebleZET w ramach strony internetowej www.meblezet.com;

 

d)Sklep internetowy lub sklep – prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.meblezet.com sklep internetowy mebleZET umożliwiający dokonywanie zakupów przez Internet,

 

e)Sprzedawca – Adama Włodarczyka, Małgorzatę Doczekalską prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej Ga Star s.c. z siedzibą w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 9, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 4800/00; nr NIP 6172007273, nr REGON 251460916,

 

f)Klient - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu towarów w sklepie,

 

g)Konsument – klienta będącego osobą fizyczną dokonującego zakupu na cele nie związane bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością zawodową lub gospodarczą,

 

h)Rejestracja – czynność polegającą na założeniu przez Klienta konta, przy wykorzystaniu środków udostępnionych przez Sprzedawcę na stronie www.meblezet.com,

 

i)Towar – produkt w postaci mebli prezentowany przez Sprzedawcę w sklepie internetowym,

 

j)Zamówienie – oświadczenie woli klienta zmierzające bezpośrednio do zwarcia umowy sprzedaży określonego towaru przy wykorzystaniu sklepu internetowego,

 

k)Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem przy wykorzystaniu sklepu internetowego,

 

l)Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm);

  

§II Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

1.Korzystając ze strony internetowej www.meblezet.com Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

2.Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika prowadzącą do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronie internetowej www.meblezet.com.

 

3.Umowa o świadczenie usług informacyjnych zostaje zawarta w momencie wpisania przez Użytkownika w przeglądarce adresu internetowego www.meblezet.com, zawierającego treści udostępniane w ramach strony internetowej lub skorzystania przez niego z przekierowania dotakiej strony i zostaje rozwiązana w momencie wyjścia ze strony internetowej www.meblezet.com.4.Sklep internetowy mebleZET zastrzega sobie prawo do: 
a)wysyłania do Użytkowników reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.); powyższe następuje po uprzednim wyrażeniu zgody na dostarczanie takich informacji, poprzez podanie przez Użytkownika konta e-mail; 
b)czasowego wyłączania usługi dostępu do strony internetowej, w sytuacji gdy będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacja, naprawa systemu),
c)całkowitego zaprzestania świadczenia usługi bez podania przyczyny,po uprzednim powiadomieniu Użytkowników.

 

 

 

§III - Opis produktów

 

1.Wszelkie informacje zwarte w sklepie internetowym nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i n. Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

 

2.Wszystkie oferowane przez Sprzedawcę w sklepie towary są fabrycznie nowe.

 

3.Prezentowana na stronie sklepu oferta ma charakter informacyjny i nie odzwierciedla stanów magazynowych.

 

4.Jeżeli nie wskazano inaczej, zamówione przez Klienta towary są wykonywane na zlecenie Sprzedawcy u ich producenta według cech (układ, kolor, rodzaj obicia itp.) określonych w indywidualnym zamówieniu Klienta.

 

§IV - Ceny

 

1.Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto i zostały wyrażone w złotych polskich (PLN).

 

2.Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy towaru.

 

3.Podane ceny stanowią informację wiążącą od chwili przyjęcia (potwierdzenia złożenia) zamówienia przez Sprzedawcę.

 

§V - Przyjmowanie zamówień

 

1.Składanie zamówień jest możliwe jedynie przez osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 

2.Klient składa zamówienia poprzez zarejestrowanie się na stronie internetowej sklepu www.meblezet.com. oraz wybór towaru poprzez kliknięcie zamieszczonej obok ikony „dodaj do koszyka”. Klient może również złożyć zamówienie w ten sposób, iż po wejściu w zakładkę zadaj pytanie wyśle maila z zamówieniem lub prośbą o kontakt telefoniczny. Wówczas Sprzedawca skontaktuje się z klientem w celu przyjęcia lub potwierdzenia zamówienia. Ponadto Klient może złożyć zamówienie telefonicznie.

 

3.Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Złożone zamówienie zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną lub telefonicznie w ciągu dwóch dni roboczych od dnia jego złożenia. Brak potwierdzenia zamówienia we wskazanym wyżej terminie oznacza, iż zamówienie nie zostało przez Sprzedawcę przyjęte do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę jest natomiast jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony.

 

4.Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury w imieniu Klienta bez konieczności uzyskiwania jego podpisu.

 

5.Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na ich brzmienie.

 

6.Umowa zawierana jest w języku polskim zgodnie z regulaminem.

 

§VI - Realizacja zamówień

 

1.Realizacja zamówienia płatnego gotówką przy odbiorze rozpoczyna się niezwłocznie po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę oraz zaksięgowaniu na jego koncie kosztów dostawy towaru i wymaganej zaliczki. Realizacja zamówienia płatnego z góry rozpoczyna się po zaksięgowania wpłaty obejmującej cenę oraz koszty dostawy towaru na koncie bankowym Sprzedawcy.

 

2.Czas realizacji zamówienia obejmuje czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu i czas dostarczenia przesyłki do Klienta.

 

3. Czas realizacji zamówienia na towary znajdujące się w magazynie wynosi 14 dni. W przypadku towarów na które Klient złożył zamówienie, a których nie w magazynie w chwili zamówienia, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie klienta w czasie realizacji zamówienia mailem lub telefonicznie. Czas realizacji zamówienia dla każdego produktu określany jest indywidualnie.

 

4. Określony przez Sprzedawcę termin dostawy musi zostać zachowany.

 

5. Jeżeli termin dostawy nie może zostać zachowany Sprzedawca informuje o tym Klienta. W przypadku takim Klientowi przysługuje prawo anulowania złożonego zamówienia.

 

6. Przy realizacji każdego zamówienia Sprzedawca wystawia fakturę VAT, która jest dostarczana wraz z towarem.

7. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad.

 

§VII - Sposoby płatności

 

  1. Sprzedający oferuje następujące sposoby płatności za pośrednictwem sklepu internetowego:

- gotówką przy odbiorze towaru,

- przelewem bankowym konto bankowe Sprzedawcy: BGŻ S.A. 58 1600 1462 1024 1076 0000 0003,

-poprzez system ratalny Credit Agricole Raty,

- poprzez płatności on-line Przelewy24,

- poprzez system ratalny SANTANDER Consumer bank,

- kartą płatniczą - operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

2. W przypadku zamówień mebli tapicerowanych posiadających cechy indywidualne wymagana jest wpłata zaliczki na konto Sprzedawcy w wysokości 10% wartości zamówionego towaru, nie mniej jednak niż 200,00 zł. Sprzedawca uzależnia rozpoczęcie realizacji zlecenia na meble tapicerowane od uiszczenia przez Klienta powyższej zaliczki.

 

3. W przypadku mebli twardych, obowiązek uiszczenia zaliczki nie jest wymagany od Klienta będącego Konsumentem.

 

§VIII - Kredytowanie, zakupy ratalne

 

Sprzedający udostępnia również możliwość zakupu mebli na raty na warunkach i zasadach ustalonych przez firmę udzielającą kredytu. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.(?)

 

§IX - Dostawa

 

1. Sprzedający zapewnia dostawę zamówionych towarów na terenie całej Polski.

 

2. Koszty dostawy towarów ponosi Klient.

 

3. Koszt dostawy zamówień o wartości poniżej 1000zł wynosi 69zł, dla zamówień o wartości większej niż 1000zł jest darmowy .

 

4. Koszty dostawy nie mogą być wyższe od uzgodnionych ze Sprzedawcą. W przypadku niezgodności faktycznych kosztów z kosztami uzgodnionymi ze Sprzedawcą Klient ma prawo nie przyjąć dostarczonego towaru.

 

§X - Zwroty

 

1. Klient będący Konsumentem może bez podawania przyczyn odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru, o czym Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę podczas zawierania umowy.

2. Odstąpienie od umowy powinno zostać dokonane w formie pisemnej i własnoręcznie podpisane przez klienta. Odstąpienie od umowy powinno zostać doręczone osobiście do siedziby Sprzedawcy lub listem poleconym za pośrednictwem wybranego przez Klienta operatora pocztowego. 

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku towaru, który został wykonany na indywidualne zamówienie Klienta.

4.  Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Towar musi zostać zwrócony sprzedającemu nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym kupujący odstąpił od umowy. Wyjątkiem będzie sytuacja w której sprzedający sam zaproponował, że odbierze towar. Paczka musi być zapakowana w sposób bezpieczny.

6. Zwrot środków, nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jaki był użyty podczas transakcji, chyba, że strony wspólnie ustalą inny sposób zwrotu. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności.

7.Zwrotu towaru o którym mowa w ust. 5 nastąpi na koszt Klienta będącego Konsumentem jeżeli zamówiony towar zostanie przez Sprzedawcę dostarczony do miejsca niebędącego dla Konsumenta miejscem jego zamieszkania w chwili zawierania umowy.

6. Jeżeli zakup dotyczył kilku produktów, a zwrot dotyczy tylko części z nich. Po otrzymaniu zwrotu Sprzedawca wystawi fakturę korygującą, którą Klient powinien podpisać i zwrotnie odesłać.

7. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania podpisanej kopii faktury korygującej Sprzedawca zwróci pieniądze na podane przez Klienta konto.

8. Zwrotowi podlegają należność z tytułu zakupu towaru wraz z kosztami dostawy towaru. W przypadku, gdy Klient będący Konsumentem wybierze sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, to wówczas Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności, wtedy przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz wtedy kiedy przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu an swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

10. Kupujący odpowiada, za zmniejszenie wartości towaru, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania rzeczy.

 

§XI - Gwarancja i Reklamacje

 

1. Na wszystkie towary udzielana jest gwarancja prawidłowego działania. Okres gwarancji wynosi 2 lata dla Konsumentów i 1 rok dla pozostałych Klientów.

 

2. W przypadku gdy towar kupiony za pośrednictwem Sklepu ma wadę, Kupujący może skorzystać z uprawnień przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady, zawartych w przepisach art. 556 – 576 kodeksu cywilnego. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, jeżeli wada została stwierdzona w okresie dwóch lat od daty wydania towaru Kupującemu.

 

4. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

 

5. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej należy wypełnić dostępny w zakładce sklepu kontakt – reklamacje formularz reklamacyjny i wysłać go na adres sklepu.

 

6. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie maksymalnie 14 dni do od daty ich wpływu.

 

7. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis i w przypadku jej uznania, uszkodzony towar zostaje naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy. Jeżeli wymiana jest niemożliwa z powodu niedostępności towaru Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inny o parametrach nie gorszych od reklamowanego.

 

§XII - Dane osobowe

 

1. Składając zamówienie lub zakładając konto w sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie GA Star s.c., ul Poznańska 9, 63-300 Pleszew oraz na ich przetwarzanie i przekazywanie innym podmiotom w celu niezbędnym do realizacji umowy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 296 z późn. zm.).

 

2. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę.

 

3. Dane osobowe są przechowywane i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

 

4. Klientowi o przysługuje prawo dostępu do zgromadzonych danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 

§XIII - Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie praw konsumenta oraz obowiązujące przepisy prawa.

2. Sprzedawca informuje, że w razie jakichkolwiek sporów związanych z umową sprzedaży towarów zawartych pośrednictwem Sklepu, Kupujący , oprócz skierowania pozwu do sądu powszechnego, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń. W tym celu Kupujący może skorzystać z:

  • Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dane adresowe sądu znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl), który orzeka w sporach cywilnoprawnych i działa przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Sąd ten rozpatruje spory między konsumentami a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu.
  • mediacji przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (dane adresowe znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl) – postępowanie mediacyjne między przedsiębiorcą, a konsumentem inicjowane jest na wniosek konsumenta lub z urzędu i jest bezpłatne (poza ewentualnymi kosztami opinii zleconych rzeczoznawcom). Postępowanie to zmierza do polubownego zakończenia sporu poprzez przedstawienie stronom umowy aktualnego stanu sprawy i ewentualnych propozycji polubownego zakończenia sporu.

3. Kupujący ma również prawo skorzystać z bezpłatnych porad udzielanych przez organizacje konsumenckie takie jak: Federacja Konsumentów (www.federacja-konsumentów.org.pl) czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (www.konsumenci.org )

4. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania zmienionego regulaminu na stronie internetowej www.meblezet.com. Nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaniem zmian, do których zastosowanie będzie mieć regulamin w dotychczasowym brzmieniu, chyba że Kupujący po niezwłocznym zawiadomieniu go przez Sprzedawcę o wprowadzonych zmianach wyrazi na nie zgodę.